REİKİ
EVRENSEL YAŞAM ENERJİSİ

    Reiki tarihi binlerce sene öncesine dayanan bir şifa tekniğidir. Bu teknik Tibetli Budistler tarafından keşfedilip kullanılmış, zamanla kaybolmuş ve 19. yüzyılın sonlarına doğru bir Japon Budist olan Dr. Mikado Usui tarafından yeniden keşfedilmiştir. Ellerle verilen bu şifa tekniği son derece güçlü fakat basit olup herkes tarafından rahatlıkla öğrenebilir.
    Reiki Japoncadır ve iki kelimeden oluşur. REİ ve . REİ spiritüel bilgelik-şuur anlamına gelir. Kİ (Çince Çİ, Sanskritce Prana) yaşam güçü anlamındadır. her varlıkta var olan ve tüm yaradılışın devamını sağlayan evrerjidir. Reiki tekniği bu evrensel yaşam enerjisini yönlendirip harekete geçirmenin bir ilim ve sanatıdır. Reiki terapisinde bu enerji  şuurlu olarak hem fiziksel beden hem de enerji bedenin çeşitli katmanlarına kişinin ihtiyacı oranında akarak denge ve şifa sağlar.
    Reiki, bu enerjiye uyumlu olan herkes tarafından kullanılabilir. Reikiyi kullanabilmek veya faydalanabilmek için herhangi bir kültüre, dine veya inanca gerek yoktur. Kişi inansa da inanmasa da bu enerji aymı ceyranın kablodan geçip ampulü aydınlatması gibi Reikiyi veren kişiden alıcıya, alıcının ihtiyacı oranında akar.
 

REİKİ ' NİN TARİHİ

    Reiki çok eski bir şifa metodudur. 19. asrın sonlarında Japon Dr. Mikado Usui tarafından yeniden bulunmuştur. Bayan Hawayo Takata tarafından Japonya' dan Hawai' ye getirilmiş ve oradan da Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünyaya yayılmıştır.
    Rekiki Batı ülkelerinde yakın senelere kadar öğretilmesi çok pahalı ve bilgileri de sır olarak tutulan bir metod olarak kalmıştır. Ancak günümüzde insanlığın hızlı tekamülü ile spiritüelliğe ve alternatif metodlara karşı olan açık fikirlilik Reiki çevrelerini de etkileyerek bir çok Reiki öğretmenlerinin geleneksel yoldan ayrılıp bu bilgiyi her arzu edene uygun ücret karşılığında vermesine neden olmuştur. Böylece Reiki hızla yayılmaya başlamış ve kısa zamanda son derece popüler bir method olarak sağlık kuruluşlarında bile hemşire, masaj terapisi ve bazı doktorlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Reiki' nin tarihi ve yayılması ile ilgili de bazı yeni bilgiler ortaya çıkmıştır.
    Geleneksel Reiki tarihine göre Reiki öğretisi Dr. Mikado Usui ' den Dr. Chujiro Hayashi ' ye ondan da Hawayo Takata ' ya aktarılmıştır. Ancak sonradan yapılan araştırmalara göre Reiki Dr. Usui' den sonra başka kollardan Avustralya' ya ve öğrencisi Dr. Ranga J. Premaratna tarafından Reiki Ji-Kei Do adı altında diğer ülkelere yayılmıştır. Bunun dışında üçüncü bir kolun Watanabe ve diğer bir kolun da Tatsumi olduğu Reikinin tarihi ile ilgili yeni bilgiler arasındadır.
    Ayrıca Amerikalı William D. Rand tarafından bizzat Japonya' ya giderek yapılan araştırmlara göre Dr. Usui ve Dr. Hayashi tarafından kurulan orjinal Reiki organizasyonu Usui Shiki Reiki Ryoho adı altında günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca bu yeni bilgilere göre Dr. Usui' nin Batı dünyasında şimdiye kadar öğretildiği gibi bir Hristiyan rahibi değil çeşitli dinleri derinlemesine inceleyen bir Budist alimi olduğu söylenmektedir.
    Dr. Usui 15 Ağustos 1865 yılında Japonya' nın Yamagata bölgesinin yago köyünde doğmuştur. Reiki metodunu ise 1900 'lü yılların başlarında yeniden keşfetmiştir. Çeşitli dinleri incelemiş, özellikle Buda, Hz. İsa ve diğer büyük öğretmenler tarafından gerçekleştirilen şifa olayları üzerinde çok durmuştur. Bu konuyla ilgili merak ve araştırmalar sonucunda hem doğu hem de batı dünysında yıllarca seyahat edip doğal yönlerden şifa metodlarını araştırdığı söylenmektedir. Sanskritce ve Çinde öğrenerek Budist ve Hindu sutralarını derinlemesine incelemiştir. Bazı kaynaklara göre ise Dr. Usui yaşamı boyunca hiç Japonya' dan ayrılmamıştır. Ancak bu konuda gerçek ne olursa olsun Dr. Usui araştırmalarının sonucunda Hint Sutralarında Reiki şifa tekniğini bulmuştur.
    Dr. Usui şifa tekniğini bulmakla birlikte bunun nasıl kullanılacağından emin değildi. Sutrada bu tekniğin enerji transferiyle ilgili olduğunu ve ancak bu transfer ile kişinin güçlenip bunu başkalarına da transfer edebileceği yazılıydı. Bu soruya cevap bulabilmek için Dr. Usui kutsal dağ olarak kabul  edilen Kurama dağına çıkarak orada 21 gün süre ile oruç tutup, meditasyon  yapmaya karar verdi. Şartlar çok zor olmasma rağmen sorusuna cevap bulmakta kararlıydı. 21 . gün ufuktan bir ışık-enerji küresisin belirdiğini gördü. Bu ışık yaklaştıkca onun tüm benliğini kapladı ve alın çakrası (üçüncü gözle) birleşerek onunla bütünleşti. Dr. Usui, bedenindeki bütün hücrelerin bu güçlü enerjiyle dolduğunu hissetti. Bu enerjiyle birleşmişken bunun şifa amaıyla nasıl kullanılabileceğini ve başkalarına nasıl transfer edilebileceğini anladı. Mikado Usui bu enerjiye Reiki adını verdi.
    Kurama dağındaki tecrübeden sonra Dr. Usui' nin Reikiyi öğretmek aınacıyla Japonya' da seyahat ettiği söylenmektedir. Daha sonra Kyoto' a yoksul kişilerin yaşadığı bir semtte, onlarla birlikte sokaklarda yaşayarak yedi sene boyunca Reiki terapisiyle onlara yardımcı olmaya çalıştı. Bunun sonucunda Reiki sayesinde şifa bulup her yönden yaşamlarını değiştirdiklerini zannettiği kişilerin tekrar tekrar aynı eski durumlarına geldiklerinin farkına vardı. Bunun üzerine gerçek şifanın ancak kişinin kendi isteğiyle etkili olabileceğini anladı ve oradan ayrıldı. Bunu izleyen günlerde meditasyon yapıp günümüzde Usui Reiki Prensipleri olarak bilinen prensipleri belirledi.
    Bu prensiplere göre:

1- Reiki istenmelidir.
2- Şifa alındığında eşit bir enerji alış verişi gereklidir.
 

    Dr. Usui 1930 Yılında vefat edene kadar Japonya' nın her yerinde Reikiyi ve kulanımını öğretti. Onaltı kadar öğretmen yetiştirdiği söylenmektedir. Bunların birisi ve Dr. Usui' den sonra Reiki' nin öğretimini ve yayılmasını sağlayan Dr. Hayashi' dir.
    Dr. Chujiro Hayashi Tokyoda ilk Reiki kliniğini kurdu. Ayrıca Reiki uyumlamasını ve Reiki terapisinde kullanılan el tekniklerini geliştirerek kolayca öğrenilir hale getirdi. Yetiştirdiği öğrenciler arasında Bayan Hawayo Takata bu öğretiyi Batı dünyasına getirmiştir. Dr. Hayashi 1941 de vefat etti.
    Hawayo Takata 1900 yılında Hawai' de doğdu. Eşinin genç yaşta ölmesiyle iki çocuğunu yetiştirmek ve ailesinin geçimini yüklenmek zorunda kaldı. Ağır şartlar altında geçirdiği seneler sonucunda hastalandı. Senelerce devam eden hastalıklardan sonra Japonya' ya gitmesi gerekti. Buharlı gemi ile yaptığı yolculuktan sonra Japonya' ya daha da hastalanmış olarak vardı ve doğrudan hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Bayan Takata' nın ameliyat olmasına karar verdiler ancak ameliyata dayanacak kadar güçlü olmadığı için bir kaç hafta süreyle dinlenmesine karar verildi. Bu dinlenme sonucunda ameliyat  hazırlıkları yapılırken Bayan Takata üç kere ameliyatın gerekli olmadığını belirten bir ses duydu. Doktora ameliyat haricinde başka bir alternatif tedavi yolu olup olmadığını sordu ve Dr. Hayashi' nin Reiki kliniğini öğrendi.
    Hawayo Takata bu klinikte dört ay kadar tedavi oldu. Sağlığı süratle düzeldi. Reikiden çok etkilenerek orada kalıp bu tekniği öğrenmeye karar verdi. Dr. Hayashi ile iki yıl kadar çalıştıktan sonra Reikiyi uygulamak üzere Hawai' ye döndü. Birkaç yıl çalıştıktan sonra Reikiyi öğretmeye karar verdi. Reiki öğrenilmesi ve öğretmesi oldukça kolay bir teknik için, eğer ucuza ve kolaylıkla verilirse Batı dünyasında insanların buna değer vermeyeceğini düşündü. Bu nedenle Reiki I için 175, Reiki II için 500 ve Reiki III için de 10.000 Dolar ücret belirledi. 1980 yılında ölümüne kadar 22 Reiki öğretmeni yetiştirdi. Bu öğretmenler tarafından da Reiki bütün Amerika Birleşik Devletleri' ne ve diğer ülkelere yayıldı.
    Dr. Usui' nin keşfetiği bu güçlü enerji ile tedavi metodu günümüzde her yönden şifaya ihtiyacı olan insanlığa ve dünyaya evrensel bir hediyedisir.

REİKİ PRENSİPLERİ
 

Bugün bana verilen nimetler için şükrederim.

Bugün hiç bir şey için endişe etmeyeceğim.

Bugün hiç bir şeye kızmayacağım.

Bugün dürüst olacağım.

Bugün tüm varlıklara karşı nazik ve saygılı olacağım.


REİKİ DERECELERİ

 

    Geleneksel Usui Reikisi üç seviyede öğretmekle birlikte değişik Reiki kuruluşları Reiki öğretisini dört ve yedi seviyeye kadar çıkarmaktadır.

Birinci Derece  Reiki : Reikiye giriş, Reikinin tarihini, özelliklerini ve çeşitli el pozisyonlarıyla uygulanma yöntemlerini kapsar. Reikinin kişiye ve çevresindekilerine nasıl uygulandığını öğretilir. Ayrıca birinci derece uyumlaması verilerek kişinin aurası ve çakraları Reiki enerjisine açılır.

İkinci Derece Reiki : Reikinin kişiye, çevresindekilerine ve günlük yaşama uygulanması detaylı olarak öğretilir. Ayrıca enerjiyi çeşitli amaçlarla yönlendiren üç enerji sembolü ve kullanımları öğretilerek kişi ikinci derecenin uyumlanması ile hem sembollerin enerjisine, hem de yüksek frekanslı Reiki enerjisini almaya açılır.

Üçüncü Derece Reiki : Bu derece Reikinin bir ve ikinci derecelerini en az bir yıl süre ile kullanıp, daha ilerlemek isteyenler içindir. Bu seviyede Reikinin uyumlama va başkalarına aktarma-öğretme teknikleri ve üçüncü derecenin güçlü sembolleri öğretilir. Bu dereceyi öğrenmek Reikiyi kendilerine yaşam yolu yapmak isteyen kişiler için olup, kişinin içtenliği, arzusu ve Reiki öğretmeninin değerlendirmesi ile mümkündür.

REİKİ NEDİR ? NE DEĞİLDİR ?

Reiki Nedir ?

* Reiki içimizdeki yaşam enerjisinin akışını dengeleyen doğal ve güçlü bir sistemidir.
* Reiki bütün yaşamda olayların akışını ve oluşumları etkiler.
* Reikiye uyumlanan kişi her zaman için onu kullanabilir ve yaşam boyunca bu yeteneği kaybetmez.
* Reiki her zaman ve her yerde güvenle kullanılabilir.
* Reikiyi kullanmak çok kolaydır.
* Reiki doğal enerjiyi onarır ve dengeler.
* Reiki rahatsızlıkları önler, kişiye pozitif bir sağlık duygusu verir, çabuk itileşmeyi sağlar.
* Reiki kişinin değişmesini, gelişmesini ve ruhsal aydınlanmayı hızlandırır.
* Reiki her çeşit değişik terapi yöntemleriyle kullanılabilir ve bunları destekler.
* Reiki spiritüel olarak yönlendirir.
* Reiki fiziksel, mantal, duygusal ve ruhsal katmanları etkiler.

Reiki Ne Değildir ?

* Reiki kullanımı ve öğretimi zor bir yöntem değildir.
* Reiki bir din veya tarikat değildir.
* Reiki bir inanç sistemi değildir.
* Reiki inançla şifa değildir.Kişi inansa da inanmasa da etkilenir.
* Reiki zihin kontrolü veya hipnoz değildir.
* Reiki mesaj tekniği değildir.
* Reiki sadece hastalar için değildir.
* Reiki kanal enerjisi değildir.
* Reiki tek bir organizasyona veya belli bir zümreye ait değildir.